Tỉnh Phú Thọ tập trung chuyển đổi chính sách dân số

Tỉnh Phú Thọ tập trung chuyển đổi chính sách dân số

Trong vòng hơn 50 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã luôn nỗ lực để thực hiện thành công chương trình DS-KHHGĐ. Từ địa phương có mức sinh cao đứng đầu miền Bắc, năm 1960: Tỷ suất sinh là 45,6%, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 6,5 con; năm 2016 giảm còn 17,4% và 2,3 con; tỷ lệ tăng tự nhiên dân số giảm từ 3,41% xuống còn 1,18%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên từ 30% giảm còn 12,3%.

Tỉnh Phú Thọ tập trung chuyển đổi chính sách dân số

Cơ cấu dân số đã có sự chuyển biến tích cực, cứ trung bình 2 người trong độ tuổi lao động chỉ có 1 người phụ thuộc. Nhờ đó mà tỉnh Phú Thọ bước vào “kỷ nguyên của cơ cấu dân số vàng” – rất lý tưởng để tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội.

Kết quả ổn định quy mô dân số và cơ cấu dân số có sự chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh, tuổi thọ bình quân của người dân trong tỉnh đạt 73 tuổi. Bên cạnh đó, mức sinh thấp và dần ổn định cũng là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tình trạng sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trên, tỉnh Phú Thọ vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. Địa phương này có mật độ sân số cao (388 người/km2), chưa đạt mức sinh thay thế. Tỷ số giới tính đã được kiểm soát những vẫn đang ở mức khá cao, tương đương mức bình quân chung của cả nước. Dân số Phú Thọ đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, đi liền với cơ hội đang đặt ra vấn đề giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Điệu quan trọng nhất bây giờ là chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển để tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững.