Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2030. Việc này sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước đồng thời bảo vệ tài nguyên nước theo hướng phát triển bền vững. Phòng ngừa, giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nước trên toàn địa bàn tỉnh song song với việc bảo vệ các hệ sinh thái phụ thuộc vào nguồn nước, các chức năng quan trọng của nguồn nước.

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể mà tỉnh đề ra là: Phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trong kỳ quy hoạch bảo đảm từ nay đến năm 2020 như sau: Đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt đạt 51,56 triệu m3/năm; nông, lâm, thuỷ sản: 395,39 triệu m3/năm. Kế hoạch tiếp tục đến năm 2030 là: Nguồn cấp nước sinh hoạt đạt 64,58 triệu m3/năm; du lịch và dịch vụ: 24,71 triệu m3/năm; công nghiệp: 53,62 triệu m3/năm; nông, lâm, thuỷ sản: 384,34 triệu m3/năm.

Lãnh đạo tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn nước theo thứ tự như sau:

  • Nhu cầu nước sinh hoạt
  • Nhu cầu nước cho du lịch, dịch vụ
  • Nhu cầu nước cho nông nghiệp
  • Nhu cầu nước cho nông, lâm, thuỷ sản

Đối với những trường hợp bình thường phân bổ bảo đảm 100% nhu cầu cho các đối tượng khai thác trên; Nếu gặp hạn hán, thiếu nước phân bổ thì xác định theo thứ tự ưu tiên và lượng nước thiếu.

Ngoài ra, bản quy hoạch cũng đề ra các yêu cầu xã, huyện cần có phương pháp phòng tác hại do lũ tại các khu vực có nguy cơ lũ quét cao như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập…