Tỉnh Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tập trung phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh kết hợp hài hoà các yếu tố hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung mạnh vào các chủng loại sản phẩm VLXD dựa trên nhu cầu của thị trường như gạch ốp lát, vật liệu xây nung và không nung, cát xây dựng, đá xây dựng. Tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào các khu, cụm công nghiệp để thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường, từ từ chuyển đổi dần loại bỏ các cơ sở sản xuất lạc hậu, ảnh hưởng tới môi trường. Song song với đó là các dự án khuyến khích sản xuất các loại VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, vì một môi trường xanh sạch đẹp.
Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ cũng điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xi măng từ nay đến năm 2020 đạt 3,01 triệu tấn/năm. Định hướng ngành sản xuất xi măng và quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản để làm xi măng. Các doanh nghiệp cần phải học tập và nghiên cứu đổi mới công nghệ, thiết bị thường xuyên. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và nguyên liệu.

Tầm nhìn đến năm 2030, địa phương này quyết tâm hạn chế sử dụng bê tông trộn tại công trình bằng phương pháp thủ công để đảm bảo chất lượng bê tông và vệ sinh môi trường đô thị. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển những loại bê tông mới, tận dụng từ nguồn phế thải; phát triển các loại phụ gia cho bê tông để năng cao khả năng dễ thi công và các tính năng sử dụng khác.