Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác khuyến học

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng một nền xã hội học tập, tỉnh Phú Thọ đã và đang đạt được nhiều kết quả trong cuộc vận động này.

Tỉnh Phú Thọ

Tính đến nay, tất cả các huyện, thành phố và thị xã của tỉnh đều có hội khuyến học, 277 hội cấp xã và 5.172 chi hội cùng ban khuyến học, tăng 1.333 chi hội và ban khuyến học so với cách đây 10 năm.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình vận động, Phú Thọ có gần 818 nghìn lượt gia đình với hơn 9.000 lượt dòng họ đạt danh hiệu hiếu học, hơn 15.000 cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu khuyến học tiêu biểu. Chưa kể, phong trào xây dựng “Cộng đồng khuyến học”, “Đơn vị học tập” cấp cơ sở và mô hình “Cộng đồng học tập” đều đạt được những hiệu quả nhất định.

Bên cạnh công tác truyền thông, vận động, các cộng đồng khuyến học còn là nòng cốt trong việc tổ chức, triển khai phong trào học tập cho người lớn, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Song song với đó là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi luôn luôn được duy trì, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục ở cấp trung học cơ sở đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Sau 6 năm vận động và triển khai, Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã hỗ trợ tổ chức năm chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã trao thưởng cho 930 học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên, giáo viên và huấn luyện viên có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, Phú Thọ vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để tăng cường củng cố, xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.