Tỉnh Phú Thọ ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên mới

Tỉnh Phú Thọ ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên mới

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 và bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 1/2/2018.

Tỉnh Phú Thọ ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên mới

Cụ thể, giá tính thuế của một số loại khoáng sản như quặng Manhetit hàm lượng Fe dưới 30%: 250.000 đồng/tấn; quặng Manhetit hàm lượng Fe từ 30-40%: 350.000 đồng/tấn; quặng limonit có hàm lượng Fe từ 30% trở xuống: 150.000 đồng/tấn; quặng limonit có hàm lượng Fe lớn hơn 40% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%: 280.000 đồng/tấn.

Đối với khoáng sản không kim loại, một số loại có giá tính thuế như sau: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 49.000 đồng/m3; sỏi Sông Lô: 240.000 đồng/m3; sỏi trên các địa bàn còn lại là 168.000 đồng/m3.

Đối với nhóm đá xây dựng: Đá cấp phối: 140.000 đồng/m3; đá dăm: 168.000 đồng/m3; đá vôi sản xuất vôi công nghiệp và sản xuất vôi thủ công (khoáng sản khai thác): 161.000 đồng/m3; đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác): 105.000 đồng/m3…

Với mặt hàng nước thiên nhiên, giá tính thuế một số loại cụ thể là: nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với bộ Y tế) có giá tính thuế là 200.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi trùng, vi sinh,…): 450.000 đồng/m3…

Quyết định mới này cũng ban hành phụ lục hệ số quy đổi từ sản lượng sản phẩm tài nguyên ra sản lượng tài nguyên khai thác bằng phương pháp xác định mới và phương pháp điều chỉnh trong trường hợp giá bán của các loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên hoặc nếu có phát sinh loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh chưa được quy định trong bảng giá của tỉnh.