Tìm hiểu về tài chính (phần 2)

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp đề cập đến các hoạt động tài chính liên quan đến việc điều hành một công ty thường là với một bộ phận nào đó. Tài chính doanh nghiệp cũng có thể đề cập đến những bộ phận giám sát các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp đó.

Ví dụ, một công ty lớn có thể phải quyết định huy động thêm vốn thông qua phát hành trái phiếu hay chào bán cổ phiếu. Công ty đó có thể nhận tư vấn từ các ngân hàng đầu tư để cân nhắc và tiếp thị chứng khoán.

Các công ty khởi nghiệp có thể nhận vốn từ các nhà đầu tư thân thiện hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm để đổi lấy phần trăm quyền sở hữu. Nếu một công ty phát triển mạnh và quyết định niêm yết cổ phiếu, nó sẽ phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để huy động tiền mặt.

Trong những trường hợp khác, một công ty có thể đang cố gắng lập ngân sách vốn của họ và quyết định những dự án nào sẽ tài trợ và những dự án nào nên tạm dừng để phát triển công ty. Các loại quyết định này thuộc tài chính doanh nghiệp.

Tìm hiểu về tài chính
Tìm hiểu về tài chính

Tài chính công

Tài chính công bao gồm các chính sách về thuế, chi tiêu, ngân sách và phát hành nợ ảnh hưởng đến cách chính phủ chi trả cho các dịch vụ.

Chính phủ liên bang giúp ngăn chặn sự thất bại của thị trường bằng cách giám sát việc phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập và ổn định kinh tế. Nguồn vốn thường xuyên được đảm bảo chủ yếu thông qua thuế. Vay từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các quốc gia khác cũng giúp tài trợ cho chi tiêu của chính phủ.

Ngoài việc quản lý tiền trong các hoạt động hàng ngày, cơ quan chính phủ còn có các trách nhiệm xã hội và tài chính. Chính phủ được kỳ vọng sẽ đảm bảo các chương trình xã hội đầy đủ cho các công dân đóng thuế và duy trì nền kinh tế ổn định để mọi người có thể tiết kiệm và tiền của họ sẽ được an toàn.