Tiềm năng phát triển của Phú Thọ trong năm 2019

Tiềm năng phát triển của Phú Thọ trong năm 2019

Tiềm năng phát triển của Phú Thọ trong năm 2019

Phú Thọ đang là địa phương có sự phát triển hài hoà giữa các ngành và các lĩnh vực với tốc độ phát triển của nền kinh tế đạt trên 8,34%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực quan trọng gồm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Thời gian vừa qua, tỉnh cũng đã tập trung tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, từ đó tạo ra sức hấp dẫn để huy động các nguồn lực cho phát triển đầu tư.

Bước sang năm 2019, cùng với định hướng của Chính phủ, Phú Thọ sẽ tiếp tục lấy công nghiệp làm nền tảng để phát triển bằng cách lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp có nền tảng để đón đầu các làn sóng đầu tư trong thời gian tới.

Đi cùng với đó, tỉnh cần tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung lập mới các quy hoạch, đặc biệt chủ động rà soát các quy hoạch gồm: Đô thị, quy hoạch hạ tầng giao thông, mạng lưới điện, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu du lịch…để tiến tới tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.

Về lĩnh vực phát triển đô thị, Phú Thọ sẽ gắn phát triển khu công nghiệp với phát triển đô thị, nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân ở khu công nghiệp với đầy đủ các thiết chế văn hoá, hạ tầng thiết yếu khác.

Một vấn đề khác cần được chú trọng là tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Luôn có phương án chủ động để xử lý kịp thời các điểm nóng gây bức xúc dư luận; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống người dân.