Thu địa nội hạt tỉnh Phú Thọ đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Thu địa nội hạt tỉnh Phú Thọ đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, tính đến hết quý III năm 2017, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Phú Thọ thực hiện đã đạt 4.017 tỷ đồng, tương đương 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu địa nội hạt tỉnh Phú Thọ đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Một số chỉ tiêu đã thu đạt 75% dự toán pháp lệnh gồm: Thu từ khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương (80,5%), thu từ khối doanh nghiệp nhà nước địa phương (90,4%), thuế TNCN (80,8%), thu tiền sử dụng đất (184,3%), thuế bảo vệ môi trường (87,3%), thu tiền thuê đất (204,8%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (86%)…Bên cạnh những tín hiệu khả quan trên lại có một vài chỉ tiêu chưa đạt hiệu quả tốt, đáng quan tâm là hạng mục thuê thuế ngoài quốc doanh với hơn 62% so với dự toán pháp lệnh.

Lý do vì một số doanh nghiệp trọng điểm ngoài quốc doanh gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều mặt hàng bị tồn kho dẫn đến giảm số nộp ngân sách, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp kinh doanh thuộc ngành nghề sản xuất chè, khai thác khoáng sản và dăm gỗ.

Dự kiến từ giờ đến hết năm 2017, Phú Thọ sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu và chống thất thu để kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách. Song song với đó là việc giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế để phát hiện các trường hợp kê khai giả, tập trung chú trọng kiểm soát kịp thời các nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, kinh doanh bến bãi…