Theo luật BHXH mới nhất,nghỉ nửa ngày đi khám có được hưởng tiền BHXH?

Tranh thủ ngày làm việc để đi khám tại các bệnh viện công là suy nghĩ của không ít người lao động. Tuy nhiên, người lao động nghỉ nửa ngày đi khám có được tiền BHXH theo luật BHXH mới nhất?

Điều kiện hưởng tiền BHXH khi đi khám bệnh

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2014, người lao động tham gia BHXH chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi:

– Không phải là tai nạn lao động;

– Phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Mọi trường hợp ốm đau, tai nạn do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy đều không được hưởng chế độ này.

Do đó, người lao động bị bệnh khi đáp ứng đủ điều kiện nêu trên phải nghỉ việc để đi khám sẽ được hưởng tiền BHXH.

Nghỉ nửa ngày đi khám có được tiền BHXH?

Nghỉ nửa ngày đi khám có được tiền BHXH không? 

Nghỉ nửa ngày đi khám có được tiền BHXH?

Nhằm hỗ trợ thu nhập cho người lao động khi bị ốm đau, bệnh tật, mỗi ngày, người lao động sẽ được hưởng:

Mức hưởng một ngày

=

(75% x

Mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ)

: 24

(Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Căn cứ quy định nêu trên có thể thấy, pháp luật chỉ đặt ra chế độ trợ cấp ốm đau cho một ngày mà không có chế độ trợ cấp ốm đau cho nửa ngày.

Ngoài ra, hiện nay, không có bất cứ cơ sở khám, chữa bệnh nào cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Mẫu số C65-HD) mà chỉ định nghỉ ốm nửa ngày.

Do đó,  theo luật bảo hiểm xã hội mới nhất,cơ quan BHXH sẽ không có cơ sở để giải quyết và những ai đang có suy nghĩ tranh thủ nửa ngày làm việc đi khám để vừa được tiền lương từ người sử dụng lao động, vừa được tiền trợ cấp từ BHXH là hoàn toàn sai lầm.