Tăng mức hưởng BHYT cho người bệnh từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, cao hơn trước thời điểm tăng là 100.000 đồng . Căn cứ mức lương mới, số tiền thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) cũng tăng lên.

Theo đó, khi người bệnh Khám chữa bệnh tại cơ quan, đơn vị không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu):

Đối với đon vị cơ sở tuyến huyện và tương đương:

KCB ngoại trú: nhỏ hơn hoặc bằng số tiền 2,235 triệu đồng (hiện tại 2,085 triệu đồng)

KCB nội trú: <= 745.000 đồng

Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương:

<= 1,49 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB điều kiện nội trú (hiện tại 1,39 triệu đồng)

Cơ sở tuyến trung ương và tương đương:

<= 3,725 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB nội trú (hiện tại 3,475 triệu đồng).

Khám chữa bệnh tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định. Thẻ không đúng quy định là thẻ BHYT không dán ảnh hoặc không cung cấp  giấy tờ chứng minh nhân thân):

KCB ngoại trú: <= 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng)

KCB nội trú: <= 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng).

Chi phí cùng chi trả của những lần KCB đúng tuyến trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng ngay tại cơ sở KCB:

Số tiền Thanh toán chi phí theo thực tế vượt quá 8,94 triệu đồng (hiện tại 8,34 triệu đồng)

Cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm cho người bệnh.

Tuy nhiên, các trường hợp dưới đây cũng được hưởng BHYT với mức 100%:

KCB một lần thấp hơn 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng);

Tham gia Bảo hiểm y tế trong thời gian liên tục với thời gian ít nhất là  5 năm và có số tiền cùng chi trả trong năm nhiều hơn 8,94 triệu đồng (hiện tại 8,34 triệu đồng).