Tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Phú Thọ

Tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Phú Thọ

Tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Phú Thọ

Theo thống kê, trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư nước ngoài, đóng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Năm nay, lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký đầu tư (bao gồm vốn FDI và đầu tư trong nước) từ 5.500 đến 6.000 tỷ đồng, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Để thực hiện, tỉnh đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng tâm, trọng điểm; ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư; rút ngắn các khâu trung gian về thủ tục cải cách hành chính;…

Từ năm 2017, tỉnh đã liên tục đón và làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Trung Quốc, Australia, New Zealand…Nhiều dự án đang được triển khai xây dựng, hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động, từ đó là động lực để thúc đẩy nền kinh tế cho địa phương nói riêng và quốc gia nói chung.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, một vài khó khăn mà Phú Thọ đang gặp phải gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư như: hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; thiếu quỹ đất; các khu công nghiệp còn yếu kém; nguồn nhân lực còn hạn chế…Chính vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư qua nhiều hình thức, tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó khăn và vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó nâng cao hiệu quả mở rộng quy mô và công suất đầu tư…