Tag

UNESCO

Hát Xoan trở lại với đúng vị thế

Hát Xoan trở lại với đúng vị thế

DATE : March 29, 2018

COMMENTS : No Comments

Tại phiên họp thứ 12 của UNESCO diễn ra vào ngày 8/12 vừa qua đã chính thức ghi hát xoan vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, xoá bỏ cụm từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” đã giúp người dân Phú Thọ thở phào nhẹ nhõm. […]

READ MORE

Useful links

Baophutho