Tag

triển khai y tế

Phú Thọ áp dụng mô hình bác sĩ gia đình

Phú Thọ áp dụng mô hình bác sĩ gia đình

DATE : November 7, 2017

COMMENTS : No Comments

Bác sĩ gia đình đang ngày càng trở nên phổ biến và là một giải pháp trọng tâm trong việc triển khai y tế cơ sở. Cùng với việc áp dụng nguyên lý y học gia đình sẽ giúp nâng cao chất lượng và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người dân. Chính vì […]

READ MORE

Useful links

Baophutho