Tag

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

DATE : June 21, 2018

COMMENTS : No Comments

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2030. Việc này sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước đồng thời bảo vệ tài nguyên nước theo hướng phát triển bền vững. […]

READ MORE
Tỉnh Phú Thọ tập trung chuyển đổi chính sách dân số

Tỉnh Phú Thọ tập trung chuyển đổi chính sách dân số

DATE : May 8, 2018

COMMENTS : No Comments

Trong vòng hơn 50 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã luôn nỗ lực để thực hiện thành công chương trình DS-KHHGĐ. Từ địa phương có mức sinh cao đứng đầu miền Bắc, năm 1960: Tỷ suất sinh là 45,6%, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 6,5 con; […]

READ MORE
Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

DATE : January 7, 2018

COMMENTS : No Comments

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp với mục đích tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích chè của tỉnh Phú […]

READ MORE
Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ thu nội địa hạt 85,7%

DATE : October 28, 2017

COMMENTS : No Comments

Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, trong vòng 9 tháng, tổng thu ngân sách tính cân đối đạt được 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Có nhiều chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh như: khối doanh nghiệp […]

READ MORE

Useful links

Baophutho