Tag

tin khuyến học

Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác khuyến học

DATE : September 19, 2017

COMMENTS : No Comments

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng một nền xã hội học tập, tỉnh Phú Thọ đã và đang đạt được nhiều kết quả trong cuộc […]

READ MORE

Useful links

Baophutho