Tag

thực tiễn

Phú Thọ xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn

Phú Thọ xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn

DATE : December 21, 2017

COMMENTS : No Comments

Từ năm học 2016 – 2017, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được tiếp cận với mô hình giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống nhằm giúp các em tích luỹ thêm nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích từ thực tế đồng thời là môi trường […]

READ MORE

Useful links

Baophutho