Tag

sản phẩm VLXD

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXD tiết kiệm năng lượng

DATE : April 27, 2018

COMMENTS : No Comments

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ tập trung phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh kết hợp hài hoà các yếu tố hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, bảo vệ môi trường […]

READ MORE

Useful links

Baophutho