Tag

phát triển kinh tế

Tiềm năng phát triển của Phú Thọ trong năm 2019

Tiềm năng phát triển của Phú Thọ trong năm 2019

DATE : February 18, 2019

COMMENTS : No Comments

Phú Thọ đang là địa phương có sự phát triển hài hoà giữa các ngành và các lĩnh vực với tốc độ phát triển của nền kinh tế đạt trên 8,34%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực quan trọng gồm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp vẫn duy trì […]

READ MORE

Useful links

Baophutho