Tag

nhà máy phát điện

khởi công nhà máy xử lý rác, phát điện

Phú Thọ có nhà máy xử lý rác, phát điện lớn nhất Đông Nam Á

DATE : October 27, 2017

COMMENTS : No Comments

Trong cuộc sống ngày nay, bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu cũng là một trong những yếu tố góp phần đến sự phát triển của nền kinh tế và đất nước. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề […]

READ MORE

Useful links

Baophutho