Tag

ngành chè

Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

DATE : January 7, 2018

COMMENTS : No Comments

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp với mục đích tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích chè của tỉnh Phú […]

READ MORE

Useful links

Baophutho