Tag

hội khuyến học Phú Thọ

hội khuyến học Phú Thọ

Phú Thọ tập trung nuôi dưỡng nhân tài

DATE : October 14, 2017

COMMENTS : No Comments

Ngày 27/9 vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-Tg của Thủ tưởng Chính phủ, kế hoạch 2577/KH-UBND của UBND tỉnh đồng thời biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị học tập tiêu biểu. Sau […]

READ MORE

Useful links

Baophutho