Tag

hát Xoan

Hát Xoan trở lại với đúng vị thế

Hát Xoan trở lại với đúng vị thế

DATE : March 29, 2018

COMMENTS : No Comments

Tại phiên họp thứ 12 của UNESCO diễn ra vào ngày 8/12 vừa qua đã chính thức ghi hát xoan vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, xoá bỏ cụm từ “cần được bảo vệ khẩn cấp” đã giúp người dân Phú Thọ thở phào nhẹ nhõm. […]

READ MORE
Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

DATE : February 27, 2018

COMMENTS : No Comments

Vào ngày 8/12 vừa qua, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc đã chính thức công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện […]

READ MORE
hát xoan Phú Thọ

Sử dụng công nghệ để bảo tồn di sản hát Xoan

DATE : August 26, 2017

COMMENTS : No Comments

Được xem là di sản quý của dân tộc, nhưng hát Xoan Phú Thọ lại đang đứng trước nguy cơ bị mai một và không có thế hệ tiếp nối, đứng trước thực trạng này, Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ và các nhà nghiên cứu đã sớm bàn bạc và đưa ra phương […]

READ MORE

Useful links

Baophutho