Tag

hát xoan Phú Thọ

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

DATE : February 27, 2018

COMMENTS : No Comments

Vào ngày 8/12 vừa qua, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc đã chính thức công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện […]

READ MORE

Useful links

Baophutho