Tag

Dự toán Pháp lệnh

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ thu nội địa hạt 85,7%

DATE : October 28, 2017

COMMENTS : No Comments

Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, trong vòng 9 tháng, tổng thu ngân sách tính cân đối đạt được 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Có nhiều chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh như: khối doanh nghiệp […]

READ MORE

Useful links

Baophutho