Tag

dự án

31 dự án chậm triển khai bị thu hồi tại Phú Thọ

31 dự án chậm triển khai bị thu hồi tại Phú Thọ

DATE : March 22, 2018

COMMENTS : No Comments

Tháng 12 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện 59 dự án trọng điểm trên toàn địa bàn của Tỉnh. Sau một thời gian kiểm tra, Sở đã kiến […]

READ MORE

Useful links

Baophutho