Tag

đời sống người lao động

Tỉnh Phú Thọ chăm lo đời sống người lao động

Tỉnh Phú Thọ chăm lo đời sống người lao động

DATE : October 15, 2017

COMMENTS : No Comments

Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ luôn tập trung đảm bảo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên cũng như người lao động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để giám sát công tác […]

READ MORE

Useful links

Baophutho