Tag

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ áp dụng mô hình dịch vụ thuế điện tử

Phú Thọ áp dụng mô hình dịch vụ thuế điện tử

DATE : March 20, 2018

COMMENTS : No Comments

Vào ngày 11/12 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiến hành mở lớp tập huấn triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) dành cho các cán bộ và công chức các phòng chức năng thuộc văn phòng cục thuế, các đội thuế của 13 chi cục thuế huyện, […]

READ MORE

Useful links

Baophutho