Tag

Bệnh viện Đa khoa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

DATE : February 23, 2018

COMMENTS : No Comments

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được cấp giấy chứng nhận ISO 91:2015 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trước đó, Bệnh viện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 91:2008 từ năm 2009 và […]

READ MORE

Useful links

Baophutho