Sản xuất công nghiệp tăng 5,97% trong 8 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Báo điện tử Phú Thọ, trong giai đoạn 8 tháng đầu năm 2017, ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tăng 5,97% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 8/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 6,74% so với tháng 7/2017 và tăng 6,43% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản xuất công nghiệp ở Phú Thọ

Cụ thể, trong tháng 8, ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan giành được những kết quả khả quan, tăng 65,29% so với tháng Bảy và tăng 33,33% so với tháng 8/2016.

Các ngành công nghiệp khác cũng đạt kết quả tốt, góp phần tạo nên sự tăng trưởng cho toàn bộ ngành sản xuất công nghiệp tỉnh nhà. Đặc biệt, ngành công nghiệp khai khoáng với mức tăng đột biến hơn 40,23%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng… và điều hòa không khí tăng 7,51%. Riêng nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,1%.

Một số con số đáng chú ý khác là: ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,75% so với tháng 7/2017 và tăng 25,84% so với tháng 8/2016; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,41% so với tháng 7/2017 và 48,44% so với tháng 8/2016.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; tỉnh đã tạo cơ chế để xúc tiến, thu hút đầu tư từ các dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tại 3 khu công nghiệp (Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà) và 2 cụm công nghiệp đã có 127 doanh nghiệp (71 doanh nghiệp trong nước, 56 doanh nghiệp FDI) đăng ký 148 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 16.002,82 tỷ đồng và 473,7 triệu đô la Mỹ.