Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Trong tuần làm việc thứ 5 từ ngày 18/11, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm hai chức danh này được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay cho ông Nguyễn Quốc Triệu đã nghỉ hưu.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 thay thê ông Lê Thanh Quang.

Ngoài nội dung về nhân sự, trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng dự kiến thông qua một số dự án luật quan trọng như: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi)… là những dự án luật sẽ được đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và trên hội trường trong tuần làm việc này.