Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp với mục đích tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Phú Thọ tập trung phát triển ngành chè

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích chè của tỉnh Phú Thọ đạt trên 16 nghìn ha, trong đó, sản lượng chè búp tươi đạt gần 155 nghìn tấn. Các huyện tập trung phát triển đồi chè gồm Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lâm…

Các sản phẩm tiêu biểu như chè xanh, chè đen, chè ô long, chè thảo dược, chè Hà Trang….đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Đức, Anh và Pakistan.

Để có được những thành tựu đáng kể như trên, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai đồng bộ, tích cực khuyến khích, vận động và hỗ trợ đầu tư để tăng năng suất chất lượng chè. Nhiều địa phương đã áp dụng các kỹ thuật mới như thâm canh, phòng trừ sâu bệnh tiên tiến, nhân rộng mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP, từ đó xây dựng hàng trăm cơ sở và câu lạc bộ sản xuất chè an toàn.

Để phát triển ngành chè hơn nữa, thời gian tới đây, Phú Thọ sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chè, đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để tập trung đẩy mạnh chè phát triển theo chiều hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020, tỉnh sẽ huy động tổng nguồn vốn là 118 tỷ đồng để đầu tư phát triển ngành chè, trong đó ngân sách tỉnh chi 10 tỷ đồng, kinh phí từ các chương trình, dự án trên 15 triệu đồng, số còn lại là kinh phí đầu tư của người sản xuất.