Phú Thọ tập trung nuôi dưỡng nhân tài

hội khuyến học Phú Thọ

Ngày 27/9 vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-Tg của Thủ tưởng Chính phủ, kế hoạch 2577/KH-UBND của UBND tỉnh đồng thời biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị học tập tiêu biểu.

hội khuyến học Phú Thọ

Sau 3 năm thực hiện quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Hội đã đạt được những thành tựu nhất định nhờ sự nỗ lực và cố gắng trong công tác xây dựng gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có 6.200 chi hội, ban khuyến học; 367.000 hội viên và 14.200 cán bộ khuyến học là một lực lượng tiên phong trong phong trào học tập và rèn luyện ở đây.

Dựa trên các mô hình học tập, UBND các cấp trong tỉnh cũng đã công nhận danh hiệu cho hơn 2.500 gia đình học tập và gần 4.000 dòng họ học tập vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra ban đầu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác xây dựng mô hình gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học để trở thành “thương hiệu” riêng của tỉnh, một bộ phận người dân và cán bộ lãnh đạo vẫn còn quan niệm cổ hủ, chưa nhận thức đầy đủ các tiêu chí trước bối cảnh xã hội hóa học tập và hội nhập toàn cầu. Chính vì vậy, cần phải tăng cường và hỗ trợ hơn nữa để việc gây quỹ khuyến học phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa” hay “Chắp cánh ước mơ” được nhân rộng.

Một tín hiệu đáng mừng hiện nay là các dòng họ đang ra thức thi đua và thúc đẩy các gia đình cùng ra sức học tập, trau dồi kiến thức để đóng góp cho xã hội, giành vinh quang về cho gia tộc mình, xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về khuyến học.