Phú Thọ họp bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Ngày 23/8 vừa qua, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức họp bất thường để bàn bạc, quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND tỉnh, đồng thời, thông qua một số nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vi Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba với 100% phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thống nhất bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa 2016-2021 đối với ông Phan Trọng Tấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc ông Vi Trọng Lễ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tính thống nhất, liên tục và toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời chúc mừng các Phó Chủ tịch mới và tin tưởng rằng các đồng chí tân lãnh đạo sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.