Phú Thọ định hướng phát triển kinh tế đồi rừng

Tại Phú Thọ, trên 55% diện tích tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp, tương đương trên 200.000 ha. Những năm trở lại đây, người dân địa phương tập trung pháp triển kinh tế đồi rừng với trọng tâm là cây lấy gỗ kết hợp với trồng chè.

Để thực hiện được điều đó, tỉnh Phú Thọ còn chú trọng tạo quỹ đất sạch để giúp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, sản xuất lâm sản, góp phần giải quyết việc làm đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Để phát triển đồi rừng một cách hiệu quả, tỉnh Phú Thọ chủ trương thực hiện tốt quản lý đất đai, tạo cơ hội nhiều thành phần tham gia phát triển vốn rừng. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, có chính sách giao đất, giao rừng, sắp xếp doanh nghiệp lâm nghiệp theo hướng cổ phần hoá. Đa dạng hình thức sở hữu vốn, sử dụng đất để huy động nhiều tổ chức cá nhân đầu tư khai thác quỹ đất rừng, đặc biệt là những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kết hợp với khai thác du lịch sinh thái và các lâm sản ngoài gỗ từ rừng để phục vụ yêu cầu phát triển theo nhiều hướng.

Hiện nay, lãnh đạo chính quyền địa phương đang xem xét tăng mức hỗ trợ đầu tư cho trồng rừng phòng hộ, sản xuất, có chính sách cụ thể cho trồng rừng sản xuất cây gỗ lớn, cây gỗ nhỏ. Đi cùng với đó là Chính sách trợ cước, trợ giá của Nhà nước về hàng hoá sản phẩm đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ khuyến khích mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạng lưới chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu theo hướng hiện đại hoá công nghệ để tạo sự ổn định cho đầu ra sản phẩm với trọng điểm là tại các huyện miền núi như Yên Lập, Tân Sơn,…