Phú Thọ có nhà máy xử lý rác, phát điện lớn nhất Đông Nam Á

khởi công nhà máy xử lý rác, phát điện

Trong cuộc sống ngày nay, bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu cũng là một trong những yếu tố góp phần đến sự phát triển của nền kinh tế và đất nước. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị thông qua nhiều hình thức cụ thể hóa chính sách, pháp luật, các chương trình để ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Phú Thọ có nhà máy xử lý rác, phát điện lớn nhất Đông Nam Á

Đối với tỉnh Phú Thọ nói riêng, công tác bảo vệ môi trường luôn được chỉ đạo sát sao, xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở đô thị đạt  100%, khu dân cư tập trung ở nông thôn đạt 65%. Một trong những bước thực hiện Nghị quyết này là việc xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020, trong đó chỉ định rõ việc xây dựng khu xử lý rác thải sẽ được tập kết tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.

Ngày 12/10 vừa qua, tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã khởi công nhà máy xử lý rác thải phát điện lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một trong những dự án xây dựng được đầu tư bởi Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Âu Việt và Công ty UNITED EXPERT INVESMENTS LIMITTED.

Trải qua một thời gian đánh giá và lựa chọn khách quan cùng những buổi khảo sát thực tế các dự án đã được triển khai, tỉnh đã lựa chọn dự án của 2 nhà thầu trên để xây dựng một nhà máy xử lý rác thải, phát điện đồng thời sẽ là mô hình mẫu lần đầu được thực hiện tại tỉnh cũng như các tỉnh lân cận của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Sau khi hoàn thành công trình này, Tỉnh Phú Thọ hi vọng đây sẽ là một nguồn tài nguyên thu hồi năng lượng phát điện; góp phần làm giảm áp lực thiếu nơi xử lý rác thải hiện nay bên cạnh đó sẽ giải quyết được việc làm và đóng góp ngân sách cho nền kinh tế của tỉnh.