Phú Thọ áp dụng mô hình dịch vụ thuế điện tử

Phú Thọ áp dụng mô hình dịch vụ thuế điện tử

Vào ngày 11/12 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiến hành mở lớp tập huấn triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) dành cho các cán bộ và công chức các phòng chức năng thuộc văn phòng cục thuế, các đội thuế của 13 chi cục thuế huyện, thành, thị.

Phú Thọ áp dụng mô hình dịch vụ thuế điện tử

Thông qua lớp học này, các cán bộ sẽ nắm rõ về dịch vụ eTax; sử dụng, vận hành, thực hành thuần thục những tiện ích trên ứng dụng eTax bao gồm: Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử; khai nộp thuế điện tử: tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế; gửi các thông báo về thuế cho người nộp thuế thông qua các hình thức điện tử, tin nhắn…Nhờ đó, các cán bộ thuế sẽ được bổ trợ về kiến thức hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp kịp thời cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện hệ thống eTax.

Song song với đó, để triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ eTax theo kế hoạch đề ra, Cục Thuế Phú Thọ cũng thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai để mở rộng dịch vụ.

Sau khi kết thúc buổi tập huấn, lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng, ban và các chi cục Thuế phối hợp với tổ triển khai của Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế hỗ trợ, xử lý vướng mắc về kỹ thuật liên quan đến hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ thuế…Song song với đó là gửi thông báo, tài liệu hướng dẫn hệ thống dịch vụ đến người nộp thuế để họ nắm bắt được những quy trình cơ bản.

Trước chi cục Thuế tỉnh Phú Thọ, đã có nhiều địa phương khác áp dụng dịch vụ thuế điện tử này và thu lại được nhiều kết quả khả quan, vận hành thông suốt, tiện lợi và hiệu quả.