Hình thành các vùng sản xuất tập trung tại Phú Thọ

Hình thành các vùng sản xuất tập trung tại Phú Thọ

Hình thành các vùng sản xuất tập trung tại Phú Thọ

Thời gian qua, cùng với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, điều chỉnh quy hoạch ngành gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã và đang làm kinh tế nông thôn huyện Cẩm Khê Phú Thọ có những chuyển biến tích cực.

Báo cáo cho thấy, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đã đạt mức trung bình trên 103 triệu đồng/ha/năm. Các vấn đề như nhỏ lẻ, manh mún, tự phát đã từng bước được khắc phục. Nhiều tập quán canh tác cũ được thay thế bằng những phương pháp tiên tiến, thông qua hình thức huy động và đầu tư hỗ trợ kinh phí giúp hợp tác xã và nông dân mua các loại máy cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, xây dựng…

Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, trên khắp địa bàn hình thành các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lên tới 1.500ha/năm, sản xuất bước đầu có sự liên kết bao tiêu sản phẩm. Các cây trồng chủ đạo như cây lúa đạt diện tích hàng năm đạt 7.500ha, cơ cấu cây trồng đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm khoảng 30% diện tích gieo cấy.

Huyện Cẩm Khê đang có 1.700 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, trong đó diện tích thâm canh và bán thâm canh trên 1.000 ha; sản lượng thuỷ sản năm 2017 đạt 6.800 tấn, cao gấp 2,6 lần so với cách đây 10 năm.

Những thành tựu trên là minh chứng cho chủ trương chuyển dịch đúng hướng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất thuỷ sản của Cẩm Khê thời gian qua. Đặc biệt là nhờ chính sách hỗ trợ giá của lãnh đạo huyện giống cho các hộ có diện tích nuôi thuỷ sản liền vùng, liền thử đảm bảo diện tích và mật độ nuôi theo quy định.

Useful links

Baophutho