Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Vào ngày 8/12 vừa qua, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc đã chính thức công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Hát Xoan Phú Thọ vốn gắn liền với việc thờ cúng Hùng Vương, một tín ngưỡng bắt nguồn từ việc thực hành thờ cúng tổ tiên của người Việt, là một nghệ thuật trình diễn cộng đồng bao gồm hát, múa, gõ trống và phách.

Vào năm ngoái, theo Báo cáo định kỳ quốc gia về tình trạng của Hát Xoan Phú Thọ và theo đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ di sản, Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể đã kết luận, di sản này đã không phải nằm trong Danh sách văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Lý do lớn nhất chính là nhờ những nỗ lực gần đây của cộng đồng địa phương và Chính phủ đã dần khôi phục đáng kể khả năng tồn tại của Hát Xoan Phú Thọ kể từ năm 2011.

Dự án bảo vệ và phát huy nền di sản này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ năm 2013 và sẽ được tiếp tục cho đến năm 2020, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và phục hồi di sản với sự hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng.

Ngoài việc ghi danh Hát Xoan Phú Thọ vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Uỷ ban Liên Chính phủ cũng lưu ý Việt Nam không chỉ thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy di sản như trong Hồ sơ đề cử vào danh sách đại diện mà vẫn cần phải tiếp tục sứ mệnh thực hiện kế hoạch bảo vệ di sản đã được nêu rõ trong Hồ sơ đề cử vào Danh sách khẩn cấp năm 2011 và báo cáo định kỳ Quốc gia năm 2016.