Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ thu nội địa hạt 85,7%

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ

Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, trong vòng 9 tháng, tổng thu ngân sách tính cân đối đạt được 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Có nhiều chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh như: khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương (80,5%), khối doanh nghiệp nhà nước địa phương (90,4%), thuế TNCN (80,8%), tiền sử dụng đất (184,3%)…

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh những tín hiệu khả quan trên vẫn còn tồn tại một số hạng mục chưa đạt được kết quả cao, đặc biệt là chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh (62%). Lý giải cho điều này, các chuyên gia nhận định do một số doanh nghiệp trọng điểm ngoài quốc doanh gặp khó khăn trong tiêu thị sản phẩm, sản lượng sản phẩm tồn kho lớn đã gây ảnh hướng đến doanh thu nộp ngân sách, đáng chú ý là các doanh nghiệp kinh doanh thuộc ngành nghề sản xuất chè, khai thác khoáng sản, dăm gỗ.

Trước tình hình trên, để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2017 được giao, 3 tháng cuối năm, Chi cục Thuế Phú Thọ sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, chống thất thu để kịp thời thu các khoản phát sinh trên địa bàn vào ngân sách.

Song song với đó, Tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ hơn việc kê khai nộp thuế nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp. Tăng cường thanh kiểm tra chuyên sâu đối với các doanh nghiệp có tiềm ẩn rủi ro về thuế, tăng cường thi hành án đối với những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế lớn hoặc có ý định trốn thuế.