Đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng hiện đại tại Phú Thọ

Đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng hiện đại tại Phú Thọ

Sau 10 năm thực hiện theo Nghị quyết TW VII (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến nay tỉnh Phú Thọ đã đạt được kết quả khá toàn diện, đảm bảo cơ bản mục tiêu đề ra từ nay đến hết năm 2020.

Đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng hiện đại tại Phú Thọ

Đặc biệt, ngành nông nghiệp liên tục duy trì tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2008-2017 với mức tăng 5,2%; an ninh lương thực được đảm bảo, sản lượng lương thực có hạt đạt 455 nghìn tấn, đạt 96,8%; sản lượng thuỷ sản đạt 34,3 nghìn tấn, đạt 85,7%…

Từ năm 2014 – 2017, tỉnh đã thu hút được 71 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong đó, có 61 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn hơn 3.400 tỷ đồng; 27 dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại đã và đang đi vào hoạt động, góp phần lớn vào sự tăng trưởng chung của ngành.

Song song với đó, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhân rộng mô hình khu dân cư, xã nông thôn mới kiểu mới; tập trung cải thiện, không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt cho người nông dân,…Đến hiện tại, trên toàn địa bàn tỉnh đã có 64 xã nông thôn mới, một huyện nông thôn mới.

Thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; tập trung cải thiện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn, hướng đến phát triển nông thôn gắn với  đô thị.