Đẩy mạnh chất lượng giảng dạy và học tập tại tỉnh Phú Thọ

Đẩy mạnh chất lượng giảng dạy và học tập tại tỉnh Phú Thọ

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, hiện nay, đơn vị đang tích cực chỉ đạo các cấp để phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn nhằm tiến tới mục tiêu tăng nhanh số trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2018-2019.

Đẩy mạnh chất lượng giảng dạy và học tập tại tỉnh Phú Thọ

Cụ thể, Sở đang rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của trường, dựa trên từng cấp học. Ngoài ra, cần có kế hoạch tuyển mới hoặc ký hợp đồng, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp.

Đối với công tác giảng dạy và học tập, cần nâng  cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, phấn đấu đạt và vượt tiêu chí của trường học đạt chuẩn quốc gia mà trọng tâm là nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, giảm tối đa học sinh yếu, kém.

Các địa phương đã và đang đạt được nhiều kết quả tốt trong việc triển khai xây dựng trưởng học đạt chuẩn quốc gia gồm Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Ba, Cẩm Khê,…Đồng hành trong chặng đường xây dựng sự nghiệp giáo dục chất lượng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ sẽ huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư để xây dựng mới và sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của một môi trường đạt chuẩn quốc gia theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Từ nay đến hết năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu có 738/917 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 80,5%. Hiện tại, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đang là 669 trường. Riêng đối với bậc tiểu học, có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu Kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.