Cách tính ngày điều trị nội trú trong thanh toán BHYT

Công văn đề nghị BHXH Việt Nam thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tếvừa được Bộ Y tế thông qua. Trong đó Bộ có thống nhất và chuẩn chỉnh cách tính số ngày nằm viện,điều trị nội trú.

Theo đó, cách xác định số ngày điều trị nội trú  theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 1-3-2016 đến 14-7-2018:

Số ngày điều trị nội trú tại bệnh viện sẽ được tính theo công thức: Số ngày nằm viện/ điều trị nội trú = (Ngày ra bệnh viện (BV) – Ngày vào BV) + 1.

Trong đó, nếu bệnh nhân vào BV từ đêm hôm trước và sau đó ra BV vào ngay sáng hôm sau trong khoảng 4-8 giờ thì chỉ được phép tính một ngày điều trị. Nếu bệnh nhân chuyển khoa trong cùng một Bệnh viện và chuyển trong cùng một ngày thì mỗi khoa chuyển chỉ được tính là 1/2 ngày.

Giai đoạn 2, từ ngày 15-7-2018 trở đi:

Nếu bệnh nhân đỡ hoặc khỏi bệnh ra viện thì số ngày điều trị nội trú của bệnh nhân được tính theo công thức: Số ngày điều trị nội trú = Ngày ra BV – Ngày vào BV.

Nếu bệnh nhân bị nặng khi điều trị nội trú mà bệnh đó không giảm hoặc diễn biến bệnh nặng lên và gia đình xin chuyển Bệnh viện điều trị lên tuyến trên. Số ngày nằm viện nội trú sẽ được tính bởi công thức: Số ngày điều trị nội trú = (Ngày ra BV – Ngày vào BV) + 1.

Trong đó, nếu vào viện và ra viện cùng một ngày, thời gian điều trị tại viện trên 4 giờ thì sẽ được tính là một ngày điều trị. Nếu bệnh nhân được chuyển từ hai khoa mà trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính bằng 1-2 ngày…