Bổ sung 2 mỏ vào quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản cho Nhà máy Xi măng VICEM Sông Thao

nhà máy xi măng sông Thao

Vừa qua Bộ Xây dựng đã có công văn số 461/BXD-VLXD gửi đến các Bộ, Ban ngành để xin ý kiến về việc bổ sung mỏ đá vôi xã Ninh Dân và mỏ cao silic tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ sử dụng cho quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam cho Nhà máy Xi măng VICEM Sông Thao.

nhà máy xi măng sông Thao

Báo cáo của Công ty Xi măng Vicem Sông Thao và UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, mỏ đá vôi đã được cấp phép khoảng 11.393.432 tấn không đủ chất lượng để làm nguyên liệu sản xuất xi măng, đá vôi hay làm nguyên liệu sản xuất xi măng, trữ lượng còn lại khoảng 2.225.534 tấn chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong 2 năm. Đối với mỏ cao silic, tính đến tháng 7 năm 2017 đã khai thác 583.110 tấn, trữ lượng còn lại là 1.683.890 tấn.
Tuy nhiên, việc khai thác mỏ cao silic thường xuyên gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân mỏ cao sillic từ cao độ +27m đến +25m ở dạng khối rắn, lại ở gần khu vực Di tích lịch sử quốc gia đền Ghè nên không khai thác được bằng nổ mìn, do đó trữ lượng còn lại chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất xi măng trong 2,5 năm.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Phủ Thọ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc mở rộng thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xã Ninh Dân và mỏ cao silic tại huyện Thanh Ba của Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao.
Sau khi tổng hợp ý kiến từ các đơn vị, Bộ Xây dựng sẽ có báo cáo chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.