Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được cấp giấy chứng nhận ISO 91:2015 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

Trước đó, Bệnh viện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 91:2008 từ năm 2009 và liên tục được cấp duy trì chứng nhận tiêu chuẩn này trong những năm vừa qua, năm 2017 lại là cột mốc đáng nhớ đối với tỉnh Phú Thọ nói chung và bệnh viện Đa khoa nói riêng khi được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong phạm vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế.
Bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn trên, bệnh viện đã liên tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng khách hàng của Bệnh viện. Cụ thể, thiết lập và duy trì hệ thống giúp tăng cường hoạt động cải tiến liên tục trong điều hành, quản lý chất lượng, đảm bảo tính chính xác và an toàn cho các đối tượng khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng vào hiệu quả hệ thống nhân sự thông qua thời gian làm việc của cán bộ, nhân viên; chú trọng chi phí, nguồn lực trong các hoạt động khám chữa bệnh với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đảm bảo sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, từ đó mang lại các giá trị tuyệt vời nhất cho khách hàng.
Cùng với việc đạt chứng nhận này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh hơn nữa để trở thành một cơ sở cung ứng dịch vụ tiên tiến, hiện đại, hướng đến mô hình Bệnh viện tầm cỡ Quốc tế.
Một tổ chức muốn đạt tiêu chuẩn ISO 9001 cần phải chứng minh năng lực của mình trong việc cung cấp sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, kết quả giải quyết công việc…) nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Cơ quan cấp trên; Lãnh đạo; người giao nhiệm vụ…) cùng các yêu cầu của luật định và chế tài có liên quan.