Archive for

June 2018

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

Tỉnh Phú Thọ quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030

DATE : June 21, 2018

COMMENTS : No Comments

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2030. Việc này sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước đồng thời bảo vệ tài nguyên nước theo hướng phát triển bền vững. […]

READ MORE
Phú Thọ trao bằng khen gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2018

Phú Thọ trao bằng khen gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2018

DATE : June 19, 2018

COMMENTS : No Comments

Hoà cùng không khí tôn vinh nhân ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 đang diễn ra sôi nổi trên toàn quốc, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tôn vinh các gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu 2018. Đây là một trong những địa phương đã xây dựng thành công […]

READ MORE
Tỉnh Phú Thọ đặt chỉ tiêu hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Phú Thọ đặt chỉ tiêu hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới

DATE : June 19, 2018

COMMENTS : No Comments

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến hết năm 2014 phải có 104 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có tối thiểu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến nay, tỉnh đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: […]

READ MORE

Useful links

Baophutho