Archive for

February 2018

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành di sản nhân loại

DATE : February 27, 2018

COMMENTS : No Comments

Vào ngày 8/12 vừa qua, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc đã chính thức công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện […]

READ MORE
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt ISO 9001:2015

DATE : February 23, 2018

COMMENTS : No Comments

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được cấp giấy chứng nhận ISO 91:2015 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trước đó, Bệnh viện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 91:2008 từ năm 2009 và […]

READ MORE

Useful links

Baophutho