Archive for

November 2017

Thu địa nội hạt tỉnh Phú Thọ đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Thu địa nội hạt tỉnh Phú Thọ đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

DATE : November 11, 2017

COMMENTS : No Comments

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, tính đến hết quý III năm 2017, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Phú Thọ thực hiện đã đạt 4.017 tỷ đồng, tương đương 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Một số chỉ tiêu đã thu đạt […]

READ MORE
Phú Thọ áp dụng mô hình bác sĩ gia đình

Phú Thọ áp dụng mô hình bác sĩ gia đình

DATE : November 7, 2017

COMMENTS : No Comments

Bác sĩ gia đình đang ngày càng trở nên phổ biến và là một giải pháp trọng tâm trong việc triển khai y tế cơ sở. Cùng với việc áp dụng nguyên lý y học gia đình sẽ giúp nâng cao chất lượng và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người dân. Chính vì […]

READ MORE

Useful links

Baophutho