Archive for

October 2017

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ

Dự toán Pháp lệnh tỉnh Phú Thọ thu nội địa hạt 85,7%

DATE : October 28, 2017

COMMENTS : No Comments

Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, trong vòng 9 tháng, tổng thu ngân sách tính cân đối đạt được 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Có nhiều chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh như: khối doanh nghiệp […]

READ MORE
khởi công nhà máy xử lý rác, phát điện

Phú Thọ có nhà máy xử lý rác, phát điện lớn nhất Đông Nam Á

DATE : October 27, 2017

COMMENTS : No Comments

Trong cuộc sống ngày nay, bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu cũng là một trong những yếu tố góp phần đến sự phát triển của nền kinh tế và đất nước. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề […]

READ MORE
Tỉnh Phú Thọ chăm lo đời sống người lao động

Tỉnh Phú Thọ chăm lo đời sống người lao động

DATE : October 15, 2017

COMMENTS : No Comments

Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ luôn tập trung đảm bảo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên cũng như người lao động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để giám sát công tác […]

READ MORE
hội khuyến học Phú Thọ

Phú Thọ tập trung nuôi dưỡng nhân tài

DATE : October 14, 2017

COMMENTS : No Comments

Ngày 27/9 vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-Tg của Thủ tưởng Chính phủ, kế hoạch 2577/KH-UBND của UBND tỉnh đồng thời biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị học tập tiêu biểu. Sau […]

READ MORE

Useful links

Baophutho