About

Baophutho.org.vn là một trang báo mạng cập nhật tin tức được tạo ra bởi một người con Phú Thọ. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần cập nhật các tin tức về Phú Thọ, trang web còn cập nhật thêm nhiều nội dung khác. Cụ thể trang web cung cấp các thông tin sau:

  • Tin Phú Thọ
  • Tin tức quốc tế
  • Tin tức nổi bật trong nước
  • Tin tức tài chính